Pre lekárov, vedeckých pracovníkov, študentov alebo iných pracovníkov v oblasti biomedicíny poskytujeme konzultácie v oblasti štatistickej analýzy dát, ich grafickej prezentácie či už do publikácii, prednášok alebo záverečných prác (diplomových, dizertačných apod.), pozri referencie a výstupy

 Naše zameranie, cieľ a spôsob jeho dosiahnutia, je dobre vystihnutný nižšie vybraným úryvkom z článku (Deutsch et al. 2007).

 “For many physicians [and researchers], motivation to master research skills may be absent during medical school or even, quite possibly, during postgraduate medical training. However, when set on course to follow their chosen academic or clinical career path, and when fully aware of the relevance and application of biostatistical topics to their current real-life area of interest, the true worth of focused one-on-one teaching about specific topics in study design and biostatistics can be most fully appreciated and grasped.”

 Každý výskumník očakáva od (bio)štatistickej konzultácie jeden z nasledujúcich výsledkov:

  • Vedomosť, ktorá by viedla k „nezávislosti“: klient očakáva, že získa informácie o štatistickej analýze, aby ju mohol v budúcnosti využívať bez ďalšej pomoci zo strany štatistika.
  • Kritické vedomosti „Critical knowledge“: klient sa snaží pochopiť, prečo bolo použitá daná procedúra a aké problémy môžu byť spojené s jej použitím.
  • Odpoveď na špecifickú otázku: konzultujúci očakáva, že získa odpoveď na špecifickú otázku/problém z oblasti štatistiky a neočakáva viac ako toto.
  • „Emocionálna“ a logistická záležitosť: klient požaduje rýchlu odpoveď , aby splnil „deadline“  a pod.

S ohľadom na rolu, ktorú konzultant hrá (Finch 1999) ďalej charakterizuje očakávania výskumníka/klienta nasledovne:

  • Vedenie „Guide“: klient očakáva, že konzultant poskytne asistenciu pri rozhodovaní o stratégii pri analýze dát a odpovedi na výskumnú otázku.
  • Učiteľ: klient očakáva, že ho (bio)štatistik naučí porozumieť, prečo je daná analytická procedúra vhodná na daný problém a akým spôsobom procedúra pracuje.
  • Analytik dát: klient očakáva zanalyzovanie dát (zahrňuje prípadnú úpravu databázy, spracovanie dát prip. interpretáciu výstupov analýz).
  • „Kontrolór kvality“: výskumník požaduje, aby (bio)štatistik skontroloval presnosť, správnosť (resp. integritu) jeho postupu, a aby poukázal na prípadné nedostatky alebo problémy spojené s analýzou/dizajnom/článkom/projektom atď.

Všetky tieto očakávania sme schopní so získanými skúsenosťami v oblasti (bio)medicínskej štatistiky a (bio)medicínskeho výskumu splniť. 

  1. Finch H. Client expectations in a university statistical consulting lab. The Statistical Consultant 1999;16(3):5–9 
  2. Deutsch R., Hurwitz S., Janosky J., Oster R.: The role of education in biostatistical consulting. Statist. Med. 2007; 26:709–720

 Novinky

01.04.2014 10:05

Voliteľný predmet: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA (2014)

Predmet na treťom stupni vzdelávania na LF UK sa uskutoční aj tento rok 2014. Výučba prebieha 2 po...

Celý článok

—————

12.03.2013 09:23

Voliteľný predmet: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA (2013)

Predmet na treťom stupni vzdelávania na LF UK sa uskutoční aj tento rok 2013. Výučba prebieha 2 po...

Celý článok

—————

12.03.2013 09:20

Excelovské funkcie na štatistickú analýzu kontingenčných tabuliek

S pomocou Excel Visual Basic for Application (VBA), sme vyvinuli nástroj obsahujúci funkcie, ktoré...

Celý článok

—————

27.03.2012 16:19

Biomedicínska štatistika - Vyhodnotenie

Prednášky predmetu Biomedicínska štatistika by sme chceli uzavrieť takou krátkou ukážkou...

Celý článok

—————

23.03.2012 13:05

Biomedicínska štatistika - FOTO

 Foto - na tejto stránke nájdete pár fotiek z prednášok. Chceli by sme sa poďakovať všetkým...

Celý článok

—————

23.02.2012 11:23

Povinne voliteľný predmet: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA

Predmet na treťom stupni vzdelávania na LF UK sa uskutoční aj tento rok 2012 a to v termíne...

Celý článok

—————


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na:


obrázok na úvodnej stránke: Mark Hudson. BMJ 1998; 316, 221-5.