Archív článkov

01.04.2014 10:05

Voliteľný predmet: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA (2014)

Predmet na treťom stupni vzdelávania na LF UK sa uskutoční aj tento rok 2014. Výučba prebieha 2 po sebe nasledujúce týždne. Termín:      3.4.2014 ...

Celý článok

—————

12.03.2013 09:23

Voliteľný predmet: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA (2013)

Predmet na treťom stupni vzdelávania na LF UK sa uskutoční aj tento rok 2013. Výučba prebieha 2 po sebe nasledujúce týždne. Termín: 17.4. a 18. 4., 24.4. a 25.4. 2013 od 14:00 do 16:30 Materiály si môžete stiahnuť tu: Biomedicínska štatistika PVP (LF UK) (Pozn.: materiály môžu byť priebežne...

Celý článok

—————

12.03.2013 09:20

Excelovské funkcie na štatistickú analýzu kontingenčných tabuliek

S pomocou Excel Visual Basic for Application (VBA), sme vyvinuli nástroj obsahujúci funkcie, ktoré počítajú najrelevantnejšie štatistické testy používané pri analýze kontingenčných/frekvenčných tabuliek. Tieto funkcie môžu by nainštalované pomocou vytvoreného Excelovského doplnku (Contingency Table...

Celý článok

—————

27.03.2012 16:19

Biomedicínska štatistika - Vyhodnotenie

Prednášky predmetu Biomedicínska štatistika by sme chceli uzavrieť takou krátkou ukážkou štatistiky. V priloženom reporte Report_final nájdete analýzu výsledkov záverečného testu, ktorý ste vypĺňali (všetky podrobnosti nájdete v reporte). Analyzovanú databázu pripájame tiež výsledky...

Celý článok

—————

23.03.2012 13:05

Biomedicínska štatistika - FOTO

 Foto - na tejto stránke nájdete pár fotiek z prednášok. Chceli by sme sa poďakovať všetkým absolventom za účasť aj, keď pre krátkosť času nebolo možné vyčerpávajúco prediskutovať všetky požadované témy. ďakujeme

Celý článok

—————

23.02.2012 11:23

Povinne voliteľný predmet: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA

Predmet na treťom stupni vzdelávania na LF UK sa uskutoční aj tento rok 2012 a to v termíne 15.-16.3. a 22.-23.3. v čase vo štvrtok 14:00 – 16:20 , piatok 15:00 – 17:20 materiály si môžete stiahnuť tu: Materiály Bližšie informácie na stránkach lekárskej...

Celý článok

—————


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: