Biomedicínska štatistika PVP (LF UK)  

Pre absolvovanie záverečného testu je potrebné sa prihlásiť do moodlu UK na stránke moodle.uniba.sk/ kurz "Biomedicínska štatistika", ktorý je prítomný pod Ústavom simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania v rámci Lekárskej fakulty. Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 22.apríla 2016. Postup: Je potrebné sa prihlásiť do Moodlu, rovnakým prihlasovacím menom a heslom aké sa používajú na prihlásenie do AISu (kvôli identifikácii študenta) a následne na registráciu do kurzu, heslo ďalšie informácie sa dozviete na prednáškach.

Prezentácie: 

Príklady (excel): LF priklady 1.xlsxpriklady 2.xlsxpriklady 3_chi2.xlsPríklady ANOVA.xlsxpriklady 4.xlsx (vzorové dáta, s ktorými budeme pracovať)

(poprosíme ešte tých, ktorí majú záujem, aby si nainštalovali 10 dňovú trial verziu programu Statsdirect. Tento program budeme spolu excelom využívať na prednáškach. Pre stiahnutie programu treba vyplniť meno, priezvisko a emailový kontakt.)

V rámci predmetu pri prednáške o regresii a korelácii využijeme aplikáciu Curve Fitting.

Etika a medicínsky výskum - dokumenty:

  • WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects; 2009
  • Helsinská deklarace Světové lékařské asociace (WMA)
  • WMA Declaration on Ethical Considerations regarding Health Databases; 2002
  • DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A DÔSTOJNOSTI ČLOVEKA V SÚVISLOSTI S APLIKÁCIOU BIOLÓGIE A MEDICÍNY - DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE (CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND DIGNITY OF THE HUMAN BEING WITH REGARD TO THE APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE - CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE) (Zbierka zákonov č. 40/2000; Čiastka 15)
  • Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa biomedicínskeho výskumu. (ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE, CONCERNING BIOMEDICAL RESEARCH) (Zbierka zákonov č. 494/2007; Čiastka 208)

Ethical Guidelines for Statistical Practice

 

 


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: