Články

Statistics notes publikované v British medical journal v súčasnosti už okolo 60, krátkych článkov zahrňujúcich všetky možné časti medicínskej štatistiky. Aktualizovaný zoznam možno nájsť na osobnej stránke jedného z autorov (Martin Bland) www-users.york.ac.uk

Statistics reviews - séria 14 článkov publikovaných v časopise Critical Care zahrňujúcich najčastejšie používané štatistické metódy v medicíne (od prezentácie dát po analýzu prežívania).

Basic statistics for clinicians - séria 4 článkov v Canadian Medical Association Journal.

 1. Hypothesis testing. CMAJ. 1995; 152(1): 27–32 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1337490/
 2. Interpreting study results: confidence intervals. CMAJ. 1995; 152(2): 169–73 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1337571/
 3. Assessing the effects of treatment: measures of association. CMAJ. 1995; 152(3): 351–7 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1337533/
 4. Correlation and regression. CMAJ. 1995; 152(4): 497–504 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1337703/

Rôzne:

 • Delucchi K.L., Bostrom A.: Methods for Analysis of Skewed Data Distributions in Psychiatric Clinical Studies: Working With Many Zero Values. Am J Psychiatry 2004; 161:1159–68 ajp.psychiatryonline.org
 • Altman D.G.: Poor-Quality Medical Research: What Can Journals Do?  JAMA 2002;287(21):2765-7 jama.ama-assn.org
 • Altman D.G.: The scandal of poor medical research. BMJ 1994;308:283 www.bmj.com
 • Strasak A.M. et al. Statistical errors in medical research – a review of common pitfalls. SWISS MED WKLY 2007;137:44–49 www.isdbweb.org
 • Moyé  L.A.:  Random Research. Circulation 2001;103:3150-3 circ.ahajournals.org
 • Kerr N.L.: HARKing: Hypothesizing After the Results are Known. Pers Soc Psychol Rev 1998;2(3):196-217 psr.sagepub.com
 • Kumar M.N.: A Review of the Types of Scientific Misconduct in Biomedical Research. Journal of Academic Ethics 2008;6(3), 211-228 www.springerlink.com
 • Goodman S.N.: Toward Evidence-Based Medical Statistics. 1: The P Value Fallacy. Ann Intern 1999; 130(12): 995-1004. www.annals.org