Špecializovaná

Multivariable analysis: Practical guide for clinicans and publick health researchers

Multivariable analysis: Practical guide for clinicans and publick health researchers

Popis: Kniha písaná lekárom pre lekárov o pomerne komplikovaných štatistických metódach [viacnásobnej lineárnej regresii, logistickej regresii a cox-ovej regresii (využívaná pri analýze prežívania)],...

Viac

—————

Logistic Regression: A Self-Learning Text

Logistic Regression: A Self-Learning Text

Popis: Veľmi dobrá kniha, ktorá má usporiadanie vo forme výučbovej prezentácie s popisom. Z tohto dôvodu ako názov hovorí je určená na samoštúdium. Kniha ide do hĺbky a aj napriek značnejšiemu...

Viac

—————

Survival Analysis: A Self-Learning Text

Survival Analysis: A Self-Learning Text

Popis: Veľmi dobrá kniha, ktorá má usporiadanie vo forme výučbovej prezentácie s popisom. Z tohto dôvodu ako názov hovorí je určená na samoštúdium. Kniha ide do hĺbky a aj napriek značnejšiemu...

Viac

—————

Fitting Models to Biological Data Using Linear and Nonlinear Regression: A Practical Guide to Curve Fitting

Fitting Models to Biological Data Using Linear and Nonlinear Regression: A Practical Guide to Curve Fitting

Popis: Kniha, ktorá nájde svoje využitie hlavne pre pracovníkov v oblasti základného medicínskeho (biologického) výskumu. Veľmi prijateľnou formou, bez zbytočnej matematiky, podáva problematiku...

Viac

—————

Moderní analýza biologických dat 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R

Moderní analýza biologických dat 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R

Popis: Kniha nie je primárne zameraná na analýzu medicínskych dát, venuje sa skôr environmentálnym, zoologickým... dátam, kde preberané metódy majú bohaté využitie. Pre výskumníkov, ktorí plánujú...

Viac

—————

Statistics with Confidence

Statistics with Confidence

Popis: Kniha venujúca sa problematike intervalov spoľahlivosti (confidence intervals). Hlavne úvodné kapitoly sú užitočné na všeobecné pochopenie tejto problematiky a toho prečo sú intervaly...

Viac

—————

How to Report Statistics in Medicine: Annotated Guidelines for Authors, Editors, and Reviewers

How to Report Statistics in Medicine: Annotated Guidelines for Authors, Editors, and Reviewers

Popis: Kniha užitočne poslúži, každému ako "Shelf reference book". Popisuje v podstate všetky používané štatistické metódy v medicíne a zameriava sa na to ako majú byť výstupy analýzy prezentované v...

Viac

—————