Microsoft Office Excel

Excel nie je vyslovene štatistický program, avšak poskytuje základné možnosti štatistickej analýzy dát, ktoré sú v prijateľnej kompaktnej forme prístupné cez "doplnky" programu. Hlavne doplnok "Analysis Toolpack" je užitočný. Návod, ako ho doinštalovať, nájdete na krátkych videách nižšie.

Excel 2003.avi (4,3 MB)
Excel 2010.avi (4,9 MB)

Free štatistické programy

statpages.org/ - komplexný štrukturovaný zoznam webových stránok, ktoré umožňujú online štatistické výpočty zadarmo

SISA (Simple Interactive Statistical Analysis) - stránky na, ktorých môžte robiť štatistické analýzy priamo online. www.quantitativeskills.com/sisa/index.htm

Sample size calculations - výpočet veľkosti súboru/sily testu

InVivoStat - free štatistický program, založený na R - ku, je dizajnovaný hlavne pre vedcov zaoberajúcich sa animálnymi experimentami https://invivostat.co.uk/ 

Rje jazyk a prostredie pre štatistické analýzy a grafiku. Jeho veľkou výhodou je, že je zadarmo a má prakticky neobmedzené možnosti analýz. Jedná sa však skôr o programovací jazyk a pri analýze je nevyhnutná jeho znalosť. Nejde teda o "klikací" program a vyžaduje si určitý čas štúdia, kým je možné ho efektívne používať. Na "drobné" analýzy preto nie je praktický. www.r-project.org

Deducer - je GUI (graphical user interface) rozšírenie R programu. Stiahnuť si ho môžete zo stránky: www.deducer.org. Zoznam ďalších podobných GUI "rozšírení" R nájdete na www.sciviews.org/_rgui/. Mňa osobne z tohto zoznamu najviac oslovil práve deducer, preto ho uvádzam.

Epi Info - "Physicians, nurses, epidemiologists, and other public health workers lacking a background in information technology often have a need for simple tools that allow the rapid creation of data collection instruments and data analysis, visualization, and reporting using epidemiologic methods. Epi Info™, a suite of lightweight software tools, delivers core ad-hoc epidemiologic functionality without the complexity or expense of large, enterprise applications." https://wwwn.cdc.gov/epiinfo/

zoznam ďalších free štatistických programov môžte nájsť napríklad na stránke freestatistics.altervista.org/

 

Používané platené programy

StatsDirect - www.statsdirect.com

používateľsky veľmi jednoduchý a prijateľný softvér zameraný na štatistické analýzy v oblasti medicíny. Umožňuje sa vo veľmi krátkom čase dopracovať k želaným výstupom.

GraphPad Prism - www.graphpad.com

software určený hlavne na fitovanie dát, v ponuke je veľké množstvo built-in modelov, hlavne z oblasti biológie. K software-u  je dostupná dobrá kniha o fitovaní použitím lineárnej a nelineárnej regresie. www.graphpad.com/RegressionBook.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: