27.03.2012 16:19

Biomedicínska štatistika - Vyhodnotenie

Prednášky predmetu Biomedicínska štatistika by sme chceli uzavrieť takou krátkou ukážkou štatistiky. V priloženom reporte Report_final nájdete analýzu výsledkov záverečného testu, ktorý ste vypĺňali (všetky podrobnosti nájdete v reporte). Analyzovanú databázu pripájame tiež výsledky testu_analyza.xls ak by ste si chceli overiť výstupy z našej analýzy (teda lepšie povedané z mojej (Peter S.), ak by tam náhodou boli nejaké chyby, aby bolo jasné, kto je autor :)). Správne odpovede aj s vysvetlením boli prezentované na poslednej prednáške, preto ich nebudeme pre stručnosť opakovať.

Zároveň pripájame Zoznam účastníkov, ktorí poslali vyplnený test a teda úspešne absolvovali predmet.

—————

Späť


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: