12.03.2013 09:20

Excelovské funkcie na štatistickú analýzu kontingenčných tabuliek

S pomocou Excel Visual Basic for Application (VBA), sme vyvinuli nástroj obsahujúci funkcie, ktoré počítajú najrelevantnejšie štatistické testy používané pri analýze kontingenčných/frekvenčných tabuliek. Tieto funkcie môžu by nainštalované pomocou vytvoreného Excelovského doplnku (Contingency Table (v. 2010).xlam verziu Excelu 2010 prip. Contingency Table (v. 2007).xlm pre staršie verzie). Ďalšie informácie TU.

—————

Späť


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: