12.03.2013 09:23

Voliteľný predmet: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA (2013)

Predmet na treťom stupni vzdelávania na LF UK sa uskutoční aj tento rok 2013. Výučba prebieha 2 po sebe nasledujúce týždne.
Termín: 17.4. a 18. 4., 24.4. a 25.4. 2013 od 14:00 do 16:30

Materiály si môžete stiahnuť tu: Biomedicínska štatistika PVP (LF UK)

(Pozn.: materiály môžu byť priebežne upravované a aktualizované)

—————

Späť


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: