01.04.2014 10:05

Voliteľný predmet: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA (2014)

Predmet na treťom stupni vzdelávania na LF UK sa uskutoční aj tento rok 2014. Výučba prebieha 2 po sebe nasledujúce týždne.

Termín:      3.4.2014  15:45-18:00

                    4.4.2014  15:00-17:15

                    10.4.2014  15:45-18:00

                    11.4.2014  15:00-17:15

Informácie o kurze: www.fmed.uniba.sk/index.php?id=3435

Materiály si môžete stiahnuť tu:  Biomedicínska štatistika PVP (LF UK)

(Pozn.: materiály môžu byť priebežne upravované a aktualizované)

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: