Mgr. Pavol Námer

Mgr. Pavol Námer

Interný doktorand, Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Absolvent magisterského štúdia, študijný odbor 4.1.1 FYZIKA a 7.1.1 VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO, študijný program: Biomedicínska fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Telefón: 00421 2 3229 4318, klapka: 4318

Email: pavol.namer@gmail.com, Pavol.Namer@savba.sk

Publikácie a prezentácie:

Slezák, P. - Námer, P. - Waczulíková, I. Spoľahlivosť diagnostických testov - zhoda posudzovateľov (inter-rater agreement). Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť: 2012, 19(1), 5-8

Námer, P. - Slezák, P. - Waczulíková, I.: Analýza vybraných modelov pre časový záznam stacionárnej anizotropie difenylhexatriénu v membránach erytrocytov onkologických pacientov. Recenzované   In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 86. - ISBN 978-80-970712-2-6 [Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. 4., Banská Bystrica, 4.4.-5.5.2012]


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: