Moderní analýza biologických dat 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R

Moderní analýza biologických dat 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R

Popis:

Kniha nie je primárne zameraná na analýzu medicínskych dát, venuje sa skôr environmentálnym, zoologickým... dátam, kde preberané metódy majú bohaté využitie. Pre výskumníkov, ktorí plánujú lepšie pochopiť komplexnú problematiku lineárnych modelov (všeobecných - zahrňujúcich analýzu variancie a kovariancie, viacnásobnú regresiu... a aj zovšeobecnených modelov) a naučiť sa aj ich praktické použitie predstavuje veľmi dobrú voľbu. Výhodou knihy je, že je v češtine, čo môže uľahčiť porozumenie danej problematiky. Na analýzy sa v knihe využíva voľne dostupný štatistický program/jazyk R www.r-project.org.

Stano Pekár, Marek Brabec; Vydavateľstvo: Scientia, 2009; 225 strán


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: