Multivariable analysis: Practical guide for clinicans and publick health researchers

Multivariable analysis: Practical guide for clinicans and publick health researchers

Popis:

Kniha písaná lekárom pre lekárov o pomerne komplikovaných štatistických metódach [viacnásobnej lineárnej regresii, logistickej regresii a cox-ovej regresii (využívaná pri analýze prežívania)],  ktoré sú pomerne často používané v medicínskych článkoch. Pre lekárov sa jedná podľa môjho názoru o najvhodnejšiu knihu o danej problematike. Pán Katz napísal knihu venovanú jednoduchším štatistickým metódam a dizajnu v medicíne Study Design and Statistical Analysis: A Practical Guide for Clinicians, ktorú tiež odporúčame info.

M. Katz; 3th edition, Cambridge University Press, 250 strán, 2011 


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: