Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Pracovisko: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava (Oddelenie biomedicínskej fyziky)

Telefón:

Email: waczulikova(at)gmail.com, waczulikova(at)fmph.uniba.sk

Publikácie: kompletný zoznam publikácií a ohlasov (k 1.4.2014) EVIPUB_vsetky zaznamy k 1 april 2014.pdf (806629)

Vzdelanie:

  • 2010 – obhajoba habilitačnej práce v odbore fyzika
  • 2004 – CAE Certificate in Advanced English, Perth, WA
  • 2000 – obhajoba dizertačnej práce – PhD. v odbore biochémia
  • 2000 – obhajoba rigoróznej práce v odbore fyzika
  • 1990 – absolvovanie FMFI UK v odbore biofyzika a chemická fyzika
Ďalšie údaje:  Curriculum vitae.doc (64000)

Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: