Mgr. Peter Slezák, PhD.

Mgr. Peter Slezák, PhD.

v súčasnosti pracuje ako Associate Biostatistical Programer v spolocnosti Premier Research (2015-)

životopis: Zivotopis_Slezák

Email: peter.slezak5(at)gmail.com

Môj profil na Google ScholarResearchGatewww.researcherid.com.

Členstvá v medzinárodných a v slovenských spoločnostiach:

  • The International Society for Clinical Biostatistics ICBS
  • Slovenská fyziologická spoločnosť SFyS
  • Slovenská spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie SSPKF
  • Slovenská hypertenziologická spoločnosť SHS 1
  • Spolok slovenských lekárov v Bratislave SSLBA

Vybrané publikácie:

BALIS P., PUZSEROVA A., SLEZAK P., SESTAKOVA N., PECHANOVA O., BERNATOVA I. Short-term administration of alibernet red wine extract failed to affect blood pressure and to improve endothelial function in young normotensive and spontaneously hypertensive rats. Physiol Res., 2013, 62(6):631-41. www.biomed.cas.cz

PUZSEROVA A., SLEZAK P., BALIS P., BERNATOVA I. Endothelial dysfunction in femoral artery of the hypertensive rats is nitric oxide independent. Physiol. Res., 2013, 62: 615-629. www.biomed.cas.cz

PUZSEROVÁ A., SLEZÁK P., BALIŠ P., BERNÁTOVÁ I. Long-term social stress induces nitric oxide-independent endothelial dysfunction in normotensive rats. Stress 16 (3), 2013, 331-339. informahealthcare.com

SLEZÁK, P. Education about how to conduct quality (bio)medical science from a critical perspective of a PhD student. Slov. radiol. 19 (2), 2012, 42–46 pdf

KMEŤOVÁ SIVOŇOVÁ M., DOBROTA D., DUŠENKA R., WACZULÍKOVÁ I., SLEZÁK P., MATÁKOVÁ T., MAHMOODOVÁ S., MIŠTUNA D., KLIMENT J. Effect of CYP17 and PSA gene polymorphisms on prostate cancer risk and circulating PSA levels in the Slovak population. Molecular Biology Reports 2012; 39, 7871-80. link.springer.com

BOBOCKÁ K., EISNEROVÁ D., KALUŽAY J., SLEZÁK P., WACZULÍKOVÁ I., LEHOTSKÁ A., PONŤUCH P. Zmeny krvného tlaku u chronicky hemodialyzovaných pacientov. Vnitř. Lek. 2012, 58(3), 183-190 www.vnitrnilekarstvi.cz

SLEZAK P - NAMER P - WACZULIKOVA I. Spoľahlivosť diagnostických testov - zhoda posudzovateľov (inter-rater agreement).  Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť: 2012, 19(1), 5-8 pdf

SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Digital Mammography – a new trend in breast carcinoma diagnostics. Letter to the Editor. Bratislava Medical Journal, 2012, 113(2),123-4. www.elis.sk/

FURDOVA A., STRMEN P., WACZULIKOVA I., CHORVAT M., SRAMKA M., SLEZAK P. One-day session LINAC–based stereotactic radiosurgery of posterior uveal melanoma. Eur J Ophthalmol 2012; 22(2): 226-35. DOI: 10.5301/EJO.2011.7733 www.eur-j-ophthalmol.com

PROFANT M., SLÁVIKOVÁ K., KABÁTOVÁ Z., SLEZÁK P., WACZULÍKOVÁ I. Predictive validity of MRI in detecting and following cholesteatoma. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology,2012  269(3), 757-65, DOI: 10.1007/s00405-011-1706-8. www.springerlink.com

SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Hodnotenie užitočnosti diagnostických testov (Likelihood ratio pozitívneho/negatívneho výsledku testu, Diagnostic Odds ratio, Diagnostic accuracy, Youdenov index). Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2011, 18(2), 62-6. pdf

SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Reproducibility and repeatability : letter to the editor. Physiological Research, 2011, 60(1), 203-5. www.biomed.cas.cz/

PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta. Stanovenie cievnej reaktivity pomocou drôtikového myografu. Československá fyziologie : biomedicínsky časopis, 2011, 60(2), 52-6.

SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Hodnotenie užitočnosti diagnostických testov (senzitivita, špecificita, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota). In Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2010, 17(2), 42-4. pdf

GAŠKO, Rudolf - SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta - GAŠKOVÁ, Zuzana. Rozumieme štatistickým výsledkom odborných publikácií? : otázky a odpovede. Košice : Cassonic, 2010. 70 s. ISBN 978-80-970581-2-8. www.knihy-hanzluvka.sk/

FURDOVÁ, A. - SLEZÁK, Peter - CHORVATH, M. - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ŠRAMKA, M. - KRÁLIK, G. No differences in outcome between radical surgical treatment (enucleation) and stereotactic radiosurgery in patients with posterior uveal melanoma. Neoplasma, 2010, 57(4), 377-81. www.ncbi.nlm.nih.gov/

KOMÍNKOVÁ, Viera - MÁLEKOVÁ, Ľubica - TOMÁŠKOVÁ, Zuzana - SLEZÁK, Peter - SZEWCZYK, A. - ONDRIAŠ, Karol. Modulation of intracellular chloride channels by ATP and Mg2+. Biochimica et Biophysica Acta : bioenergetics, 2010, 1797(6-7), 1300-12. www.sciencedirect.com/

SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Accurate normalization factor for wire myography of rat femoral artery. Physiological Research, 2010, 59(6), 1033-6. www.biomed.cas.cz/

WACZULÍKOVÁ, Iveta - CAGALINEC, M. - ULIČNÁ, Oľga - SLEZÁK, Peter - ZIEGELHÖFFER, Attila. Biophysical investigation on left ventricular myocytes in rats with experimentally induced diabetes. Physiological Research, 2010, 59, suppl. 1, S9-S17. www.biomed.cas.cz/

SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta - LESNÝ, P. - BILICKÝ, J. Štatistické vyhodnotenie prínosu postgraduálneho kurzu v rádiológii. Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2009, 16(2), 124-6. pdf

SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Znalosť základných štatistických pojmov a postupov ako nutná podmienky pre vykonávanie lekárskej praxe podľa najlepších dôkazov z výskumu. Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2009, 16(2), 115-8. pdf

WACZULÍKOVÁ, Iveta - SLEZÁK, Peter. Štatistika v medicínskom výskume. Rádiológia IV. Učebné texty : urorádiológia. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2009, 21 s. ISBN 978-80-224-1102-8.

 


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: