Survival Analysis: A Self-Learning Text

Survival Analysis: A Self-Learning Text

Popis:

Veľmi dobrá kniha, ktorá má usporiadanie vo forme výučbovej prezentácie s popisom. Z tohto dôvodu ako názov hovorí je určená na samoštúdium. Kniha ide do hĺbky a aj napriek značnejšiemu použitiu matematiky v porovnaní s knihami pána Katz-a (multivariable analysis), je vhodná hlavne pre lekárov, ktorí plánujú sami používať túto metódu na analýzy svojich dát. Nenechajte sa odradiť počtom strán, ten je väčší aj kvôli popisovanému usporiadaniu knihy, ktoré je náročnejšie na priestor. Analógom tejto knihy je druhé odporúčané dielo rovnakých autorov venované logistickej regresii Logistic regression a self learning text

David G. Kleinbaum, Mitchel Klein; Springer; 3rd ed. 2011; 715 strán


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: