Projekt KEGA 003UK-4/2012

 

Zriadenie učebne a tvorba didaktických materiálov pre výučbu bioštatistiky v študijných programoch Biofyzika a Biomedicínska fyzika na 1. až 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
 
Tematická oblasť:     3. Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia

Anotácia a ciele projektu

Riešiteľský kolektív

Výstupy projektu


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: