Referencie a výstupy:

Dizertačné práce

vybrané práce, na ktorých sme participovali pri analýze dát (a/alebo) interpretácii výsledkov

 

 • AMBROZY EVALD. Poruchy mikrocirkulácie pri periférnych cievnych ochoreniach. Lekárska fakulta UU, Bratislava, 2010
 • BABALA PETER. Využitie vyšetrenia sentinelových lymfatických uzlín v manažmente operačnej liečby karcinómu krčka maternice. Lekárska fakulta UK, Bratislava, 2013
 • BALIŠ PETER. Vplyv prírodných polyfenolických látok v regulácii kardiovaskulárnych funkcií. Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava, 2013
 • BOBOCKÁ KATARINA. Zmeny krvného tlaku počas dňa a noci u pravidelne hemodialyzovaných pacientov. Bratislava, Lekárska fakulta UK, Bratislava, 2012
 • DEMIAN JURAJ. Súčasné možnosti bronchoskopickej diagnostiky karcinómu pľúc. Bratislava, 2010
 • DESATOVA BARBORA. Neendokrinné malígne nádory pankreasu. Bratislava : Lekárska fakulta UK, Bratislava, 2009
 • DEMEŠOVÁ ELIŠKA. Funkčné a obehové zmeny v obličkách pri pokročilom zlyhávaní srdca. Lekárska fakulta UK, Bratislava, 2014
 • GARAIOVÁ ZUZANA. Study of the mechanisms of nanoparticle-mediated drug delivery across the lipid membrane. FMFI UK, Bratislava, 2013
 • CHORVÁTH MARTIN. Stereotaktická rádiochirurgia mozgových metastáz. Lekárska fakulta UK, Bratislava, 2014
 • KANTOROVÁ EMA. Metabolický syndróm a cievna mozgová príhoda. 2011
 • KLAČKO MIROSLAV. Molekulová genetika – doplnok v stanovovaní prognózy karcinómu krčka maternice. Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,  2013
 • KOPÁL MARTIN. Vplyv prírodných olejov na oxidačný a glykooxidačný stres v modelovm systéme diabetes melitus. Lekárska fakulta UK, Bratislava, 20014
 • KOSŤOVA TATIANA. Stav informovanosti pacientov o svojich právach a úloha sestry pri jej zlepšení. Bratislava, 2008
 • KRÍŽOVÁ LUCIA. Vzájomné vzťahy metabolických, neuroendokrinných, kardiovaskulárnych a psychosociálnych faktorov u pacientov so sklerózou multiplex a s cievnou mozgovou príhodou. Lekárska fakulta UK, Bratislava, 2014
 • LESNÝ PAVOL. Endovaskulárna terapia akútnej ischémie dolných končatín. Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava, 2007
 • LIŽIČÁROVÁ DANIELA. Faktory kardiovaskulárneho rizika u diabetikov 2.typu s nefropatiou. Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava, 2013
 • MESAROŠOVÁ DASA. Dlhodobé sledovanie pacientov s diabetes mellitus z hľadiska telesnej hmotnosti. Bratislava, 2010
 • MIKLOŠ PETER. Využitie zobrazovacích metód pri stanovení prognostických faktorov karcinómu endometria. Lekárska fakulta UK, 2013
 • MIŠTINOVÁ JANA. Porovnanie výsledkov MR kardio vyšetrenia a echokardiografického vyšetrenia u pacientov so syndrómom nekompaktnej ľavej komory. Bratislava, 2010
 • PAULINYOVÁ MARTINA. Výskum prognostických faktorov u pacientok s mentálnou anorexiou. Lekárska fakulta UK, Bratislava, 2011
 • RAGANOVÁ LYDIA. Morfologická štúdia komorového systému mozgu u pacientov bez evidentných ložiskových zmien. 2009
 • SIMONIDESOVÁ MÁRIA, Postavenie vrodených trombofílií v etiológií opakovaného prvotrimestrového potratu. Lekráska fakulta UK, 2014
 • SLÁVIKOVÁ KATARÍNA. Zobrazovacie metódy v diferenciálnej diagnostike patologických nálezov spánkovej kosti a priľahlých oblastí so zameraním na cholesteatóm stredného ucha. Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2013
 • SLEZÁK PETER. Vplyv sociálneho stresu na cievnu reaktivitu u mladých potkanov s rodinnou históriou hypertenzie. Bratislava, Lekárska fakulta UK, 2013
 • SUMEGOVÁ KATARÍNA.  Paraoxonáza 1 a oxidačný stres v patogenéze vybraných ochorení. Bratislava : Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006
 • TILANDYOVÁ PETRA. Prediktívne a prognostické analýzy tkaniva karcinómu prostaty. 2011
 • VACHALOVÁ IVANA. Hodnotenie účinku stereotaktickej rádiochirurgie pomocou lineárneho urýchlovača v liečbe intrakraniálnych arteriovenóznych malformácií pomocou MRA a 3D volumetrickej štúdie. Bratislava : Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 2007

 Publikované články

Vybrané odborné články za posledné obdobie, na ktorých sme participovali štatistickou analýzou, interpretáciou výsledkov a pod.

 1. MIKLOS P, KLACKO M., BABALA P., MASAK L., ONDRUS D., WACZULIKOVA I. Transvaginal ultrasound examination of myometrial infiltration by endometrial cancer . Bratislava Medical Journal, 2014, 115(1), 14-18. www.elis.sk
 2. CAGALINEC M., WACZULIKOVA I.,ULICNA O., CHORVAT D. JR. Morphology and Contractility of Cardiac Myocytes in Early Stages of Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus in Rats. Physiol Res. 2013;62(5):489-501. www.biomed.cas.cz
 3. BOBOCKA K., DUBRAVA J., SLEZAK P., WACZULIKOVA I., EISNEROVA D., LEHOTSKA A., PONTUCH P. Blood pressure impact on left ventricular geometry in chronic haemodialysis patients. Bratisl Lek Listy 2013; 114 (11) 629 – 633 www.elis.sk
 4. KRBILA Š., WACZULIKOVA I, SOBONA V., ZAHOREC R. Impact of intracranial pressure measurement on survival in patients with severe traumatic brain injury. Bratislava Medical Journal, Bratisl Lek Listy 2013; 114 (12) 696 – 701. www.elis.sk
 5. PUZSEROVA A., SLEZAK P., BALIS P., BERNATOVA I. Long-term social stress induces nitric oxide-independent endothelial dysfunction in normotensive rats. Stress, 2013, 16(3), 331-339. informahealthcare.com
 6. CECH P, LUPTAK J., SLEZAK P. Zhodnotenie výsledkov transrektálnej biopsie prostaty. Klin. urol. 2013; 9 (2-3): 102-108. www.samedi.sk
 7. BALIS P., PUZSEROVA A., SLEZAK P., SESTAKOVA N., PECHANOVA O., BERNATOVA I. Short-term administration of alibernet red wine extract failed to affect blood pressure and to improve endothelial function in young normotensive and spontaneously hypertensive rats. Physiol Res., 2013, 62(6):631-41. www.biomed.cas.cz
 8. PUZSEROVA A., SLEZAK P., BALIS P., BERNATOVA I. Endothelial dysfunction in femoral artery of the hypertensive rats is nitric oxide independent. Physiol. Res., 2013, 62: 615-629. www.biomed.cas.cz
 9. KMEŤOVÁ SIVOŇOVÁ M., DOBROTA D., DUŠENKA R., WACZULÍKOVÁ I., SLEZÁK P., MATÁKOVÁ T., MAHMOODOVÁ S., MIŠTUNA D., KLIMENT J. Effect of CYP17 and PSA gene polymorphisms on prostate cancer risk and circulating PSA levels in the Slovak population. Molecular Biology Reports 2012; 39, 7871-80. www.springerlink.com
 10. BOBOCKÁ K., EISNEROVÁ D., KALUŽAY J., SLEZÁK P., WACZULÍKOVÁ I., LEHOTSKÁ A., PONŤUCH P. Zmeny krvného tlaku u chronicky hemodialyzovaných pacientov. Vnitř. Lek. 2012, 58(3), 183-190 www.vnitrnilekarstvi.cz
 11. FURDOVA A., STRMEN P., WACZULIKOVA I., CHORVAT M., SRAMKA M., SLEZAK P. One-day session LINAC–based stereotactic radiosurgery of posterior uveal melanoma. Eur J Ophthalmol 2012; 22(2): 226-35. DOI: 10.5301/EJO.2011.7733 www.eur-j-ophthalmol.com
 12. PROFANT M., SLÁVIKOVÁ K., KABÁTOVÁ Z., SLEZÁK P., WACZULÍKOVÁ I. Predictive validity of MRI in detecting and following cholesteatoma. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2012  269(3), 757-65, DOI: 10.1007/s00405-011-1706-8. www.springerlink.com
 13. PAULINYOVA M., HAPCALOVA M., WACZULIKOVA I., HRADECNA Z., TISONOVA M., ŠKODACEK I.: Temperament a charakter pacientok s mentálnouanorexiou v súvislosti s odpoveďou na liečbu. Česká a slovenská psychiatrie 2011, 107(4), 203-10 www.cspsychiatr.cz
 14. STRBOVA L., KRAHULEC B., WACZULIKOVA I., GASPAR L., AMBROZY E., BENDZALA M., DUKAT A.: Influence of infection on clinical pictureof diabetic foot syndrome. Bratislavské lekárske listy 2011, 112(4), 177-82 www.bmj.sk
 15. FURDOVÁ A. - SLEZÁK Peter - CHORVATH M. - WACZULÍKOVÁ Iveta - ŠRAMKA M. - KRÁLIK G. No differences in outcome between radical surgical treatment (enucleation) and stereotactic radiosurgery in patients with posterior uveal melanoma. Neoplasma, 2010, 57(4), 377-81. www.ncbi.nlm.nih.gov
 16. KOMÍNKOVÁ Viera - MÁLEKOVÁ Ľubica - TOMÁŠKOVÁ Zuzana - SLEZÁK Peter - SZEWCZYK A. - ONDRIAŠ Karol. Modulation of intracellular chloride channels by ATP and Mg2+. Biochimica et Biophysica Acta : bioenergetics, 2010, 1797(6-7), 1300-12. www.sciencedirect.com
 17. PALACKA P., KUCHARSKA J., MURIN J., DOSTALOVA K., OKKELOVA A., CIZOVA M., WACZULIKOVA I., MORICOVA S., GVOZDJAKOVA A.:Complementary therapy in diabetic patients with chronic complications: a pilot study. Bratislavské lekárske listy 2010, 111(4), 205-11 www.bmj.sk
 18. KOSTOLANSKA J., JAKUS V., BARTAK Ľ., STANIKOVA A., WACZULIKOVA I.: Comparative study of serum/plasma glycation and lipid peroxidation of youngpatients with type 1 diabetes mellitus in relation to glycemic compensation and the occurrence of diabetic complications. Bratislavské lekárske listy 2010, 111(11), 578-85 www.bmj.sk
 19. MESAROSOVA D., KRAHULEC B., STRBOVA L., WACZULIKOVA I.: 10-ročná analýza manažmentu pacientov v diabetologickej ambulancii so zameraním na telesnú hmotnosť pacientov. Diabetes a obezita 2010, 10(19), 39-45
 20. AMBROZY E. - WACZULIKOVA I., WILLFORT-EHRINGER A., KOPPENSTEINER R., GSCHWANDTNER M.E.: Microcirculation in mixed arterial/venous ulcers and the surrounding skin: Clinical study using a laser Dopplerperfusion imager and capillary microscopy. Wound Repair and Regeneration  2009 ,17(1),19-24 onlinelibrary.wiley.com
 21. KOLLAR B., MARTINISKOVA Z., KLOBUCNIKOVA K., VACHALOVA I., WACZULIKOVA I.: Solitary epileptic seizures in the clinical practice: Part II:Findings of various modifications of EEG examination and imaging methods in patients who experienced solitary unprovoked epileptic seizure. Neuroendocrinology Letters 2009, 30(4), 487-90 www.ncbi.nlm.nih.gov
 22. MARTINISKOVA Z., KOLLAR B., VACHALOVA I., KLOBUCNIKOVA K., WACZULIKOVA I., GOLDBERG Z.: Solitary epileptic seizures in theclinical practice : Part I: Etiological factors responsible for their occurrence. Neuroendocrinology Letters 2009, 30(4), 482-6 www.ncbi.nlm.nih.gov
 23. RAGAN L., WACZULIKOVA I., GULLER L., BILICKY J., BENUSKA J.: Cella media distance in human brain in relation to age and gender. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky 2009, 153(4), 307-13 biomed.papers.upol.cz
 24. ŠTRBOVA L., KRAHULEC B., WACZULIKOVA I., GASPAR L., AMBROZY E.: Charakteristika ulcerácií na nohách u diabetikov. Vnitřní lékařství 2009, 55(10), 918-24 www.medvik.cz
   

Práce z oblasti medicínskej štatistiky

 1. SLEZAK P., BOKES P., NAMER P., WACZULIKOVA I. Microsoft Excel add-in for the statistical analysis of contingency tables. International Journal for Innovation Education and Research. Vol.2-05, 2014 pp. 90 - 100. pdf
 2. SLEZAK P., WACZULIKOVA I. Analysis of vasorelaxant dose-response curves with emphasis on demonstration the presence of the EDCFs release. ARSA-2013 - Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields, 2013www.arsa-conf.com
 3. SLEZÁK, P. Education about how to conduct quality (bio)medical science from a critical perspective of a PhD student. Slov. radiol. 19 (2), 2012, 42–46 pdf
 4. SLEZAK P - NAMER P - WACZULIKOVA I. Spoľahlivosť diagnostických testov - zhoda posudzovateľov (inter-rater agreement).  Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť: 2012, 19(1), 5-8 pdf
 5. SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Digital Mammography – a new trend in breast carcinoma diagnostics. Letter to the Editor. Bratislava Medical Journal, 2012, 113(2),123-4 www.elis.sk
 6. SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Hodnotenie užitočnosti diagnostických testov (Likelihood ratio pozitívneho/negatívneho výsledku testu, Diagnostic Odds ratio, Diagnostic accuracy, Youdenov index). Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2011,18(2), 62-6. pdf
 7. SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Reproducibility and repeatability : letter to the editor. Physiological Research, 2011, 60(1), 203-5. www.biomed.cas.cz
 8. SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Hodnotenie užitočnosti diagnostických testov (senzitivita, špecificita, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota). In Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2010, 17(2), 42-4. pdf
 9. GAŠKO, Rudolf - SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta - GAŠKOVÁ, Zuzana. Rozumieme štatistickým výsledkom odborných publikácií? : otázky a odpovede. Košice : Cassonic, 2010. 70 s. ISBN 978-80-970581-2-8. www.knihy-hanzluvka.sk/knihy/eshop/
 10. SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta - LESNÝ, P. - BILICKÝ, J. Štatistické vyhodnotenie prínosu postgraduálneho kurzu v rádiológii. Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2009,16(2), 124-6. pdf
 11. SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Znalosť základných štatistických pojmov a postupov ako nutná podmienky pre vykonávanie lekárskej praxe podľa najlepších dôkazov z výskumu. Slovenská rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2009, 16(2), 115-8. pdf
 12. WACZULÍKOVÁ, Iveta - SLEZÁK, Peter. Štatistika v medicínskom výskume. Rádiológia IV. Učebné texty : urorádiológia. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2009, 21 s. ISBN 978-80-224-1102-8.

Prednášky, spolupráca a konzultácie

 


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: